2019 Sisak-ŽVS "Đurđevčice" KUD-a " Petar Preradović"Đurđevac - Crleno cvetje i modro , Vo naše selo
malovo , Šurlali su si junaki " -16.Susreti hrvatskih malih
vokalnih
sastava - Kategorija folklornih malih vokalnih sastava i
komornih zborova - Sisak - 23 studeni 2019

Srodni sadržaji