Đuro Oreščanin

  • 0

2020 Vranovci- MPS " RAKIJAŠI " Podcrkavlje -
pjesme :" ZDRAVO TIJELO , O MARIJO MAJKO " Crkveni koncert u crkvi Sv. JOSIPA u organizaciji ŽPS " VRANOVKE "
Vranovci - Bukovlje - 17 lipanj 2020

Srodni sadržaji