Đuro Oreščanin

  • 0
2020 STARI PERKOVCI - REVIJALNO NATJECANJE

Revijalno natjecanje u organizaciji KONJOGOJSKE UDRUGE STARI PERKOVCI
Utakmica jednoprezi , Utakmica dvoprezi , Utakmica seljačka kola , Tekličko jahanje - okupilo se znatan broj takmičara po pojedinim diciplinam -STARI PERKOVCI - 12 srpnja 2020

Srodni sadržaji